Woda Lodowa – kryteria doboru podzespołów

Rate this post

Woda lodowa- Zastosowanie i kryteria doboru podzespołów

Woda lodowa to nazwa medium stosowanego w procesach ziębniczych. Najczęściej stosowanymi cieczami roboczymi są, czysta woda bądź roztwór na bazie glikolu etylenowego lub propylenowego. Zastosowanie określonego płynu uzależnione jest od tego w jakich warunkach będzie on pracował. Dlatego ze względu na wysoki współczynnik krzepliwości czystej wody nie powinno się jej używać do zasilania instalacji narażonych na działanie niskich temperatur. Bardziej uniwersalnym rozwiązaniem jest zastosowanie mieszanki wody z glikolem. Ze względu na to, że gęstość glikolu jest większa niż wody to najczęściej używa się roztworu o stężeniu 35% – temperatura krzepnięcia dla tych proporcji wynosi -20 ºC do -17 ºC w zależności od rodzaju zastosowanego glikolu. Właściwości fizyczne tak dobranej mieszaniny determinują wybór przewodów rurowych oraz wszystkich elementów wchodzących w skład układu instalacji wody lodowej.

Prawidłowy dobór powinien się opierać na wynikach przeprowadzonych obliczeń z uwzględnieniem oporów miejscowych oraz ciśnienia dynamicznego.

Kryteria doboru podzespołów

1. Zawory regulacyjne 

Dobieramy na podstawie współczynnika straty ciśnienia.

2. Zawory bezpieczeństwa 

Z uwagi na zjawisko rozszerzalności cieplnej cieczy, należy wziąć pod uwagę wzrost ciśnienia w układzie w miarę wzrostu temperatury medium, dlatego podczas wyboru zaworów bezpieczeństwa trzeba uwzględnić jego przepustowość, biorąc pod uwagę masę strumienia i współczynnik wzrostu jego objętości.

3. Pompy

Wydajność pompy obliczamy dzieląc masę strumienia cieczy przez jej gęstość. Ważne aby przy wyborze pompy mieć na uwadze rodzaj tłoczonego czynnika chłodniczego. Jeśli obliczymy wydajność pompy dla czystej wody to przy zastosowaniu roztworu glikolu moc urządzenia będzie niewystarczająca. Przy dokładnym wyliczeniu wydajności pompy, bezpodstawne jest przyjęcie tzw zapasu. W zależności od tego czy pompa będzie pracowała w obwodzie parownika czy nie, stosuje się jedno lub dwa urządzenia tłoczące.

4. Naczynie wzbiorcze

Jeśli układ pracuje na roztworze glikolu, który krąży zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz powinno się uwzględnić zakres temperatur działających na ciecz, w przedziale od -20ºC do 35ºC.  Dlatego podczas wyboru pojemności zbiornika należy uwzględnić pojemność instalacji oraz wzrost objętości cieczy ze względu na wahania temperatury.

5.Flow Switch

Wyłącza urządzenie, które  w przypadku wystąpienia niewystarczającego dopływu wody do wymiennika użytkowego.

6. Zawory zwrotne

Służą one do zapewnienia przepływu medium tylko w jednym kierunku.  Idealny zawór zwrotny przechodzi od stanu zamknięcia do stanu otwarcia w zależności od znaku różnicy ciśnień po obu stronach zaworu.

7. Kompensatory gumowe kołnierzowe

Kompensują wydłużenia cieplne rurociągów i korygują niewspółosiowość. Izolują wibracje, tłumią hałas oraz pochłaniają energię uderzenia hydraulicznego.

Podsumowanie

Dokładne obliczenia pozwalają na racjonalny dobór elementów, wchodzących w skład instalacji wody lodowej w taki sposób, żeby zapewnić optymalną efektywność całego układu. Pozwala to na precyzyjne przeliczenie kosztów samych podzespołów a także zmniejsza ryzyko generowania niepotrzebnych strat w przypadku niedokładnego zaprojektowania schematu. Zachęcamy również do przeczytania naszego artykułu o Budowie instalacji wody lodowej.

WODA LODOWA – ZASTOSOWANIE I KRYTERIA DOBORU PODZESPOŁÓW

Zapraszamy do skorzystania naszych usług oraz nawiązania współpracy z firmami takimi jak: SKiC, ChillerTech oraz ChillerSerwis.


Czuj się bezpiecznie i nie daj się zaskoczyć żadną awarią swojego urządzenia! Kompleksowe usługi serwisu oraz naprawy urządzeń chłodniczych Trane. Obsługa urządzeń na terenie całej Polski 
Nie zwlekaj i skontaktuj się z Nami już teraz!
+48 501 179 381
info@chillerserwis.com
https://chillerserwis.com/
https://chillerserwis.com/serwis-chiller-trane/

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]