Usługi

InstalacjawodyLodowej | Usługi

Nasza Firma specjalizuję się w projektowaniu, budowaniu, a także w modernizacji instalacji i systemów wody lodowej. Poniżej opisaliśmy szczegółowo przebieg każdej z wypisanych usług.

Naszym pierwszym krokiem w budowie instalacji wody lodowej jest stworzenie projektu. Znajdują się w niej m.in. Zbiornik wzbiorczy, usadowienie chillera, dry coolera jak i również pomp wody. Podczas doboru podzespołów prosimy Klienta o ukazanie tabliczek znamionowych urządzeń, które będą chłodzone. Potrzebne jest nam również dane na temat przepływu medium i ciśnienia roboczego.

Gdy posiadamy projekt następną ważną rzeczą jest dobór rur, które będą wykorzystywane do budowy instalacji wody lodowej.
1. Rury PVC-u zrobione są z polichlorku winylu. Są one naszym zdaniem najlepszym materiałem przeznaczonym do systemów wody lodowej.
2. Rury stalowe zaprasowywane są to m.in. systemy KAN idealnie nadają się w blokach połączenia grzejników. Wykorzystuje się je w momentach gdy medium chłodzące może wynosić nawet 180 stopni.

Już od wielu lat pełnimy usługi modernizacji instalacji, a także systemów wody lodowej. Często modernizacja nie wystarcza i jedynym wyjściem jest budowa nowej instalacji wody lodowej. Cechujemy się bezawaryjną i precyzyjną pracą systemu wody lodowej. Z tego powodu gorąco zachęcamy do współpracy z naszą firmą.