Systemy HVAC

Rate this post

Systemy HVAC | Instalacjawodylodowej

Systemy HVAC

HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) odnosi się do rozbudowanych systemów z funkcją podgrzewania, wentylacji, a także chłodzenia powietrza. Systemy HVAC oparte o zasadę termodynamiki ciał stałych, płynnych oraz gazów. Omawiane przez Nas urządzenia znajdują swoje zastosowanie w wielu branżach, gdzie wymagane jest utrzymanie specyficznego środowiska. Jak już się dowiedzieliśmy nie służą one tylko do chłodzenia pomieszczeń. Posiadają, także możliwość dogrzewania, sterowania poziomem wilgotności, a przede wszystkim filtrują zanieczyszczone powietrze. Ze względu na różne warianty dotyczące personalizacji, układy te potrafią spełniać potrzeby i specyficzne wymagania klienta.

Podział Systemów HVAC ze względu na rodzaj medium przeznaczonego do wymiany cieplnej, wygląda w następujący sposób:

  • Wodne systemy – Można się domyślić, że medium odpowiedzialnym za reakcje termiczne jest woda.
  • systemy powietrzne – Głównym nośnikiem energii termicznej odpowiedzialne jest powietrze, które przy pomocy systemu wiatraków, jest rozprowadzane po sieci przewodów wentylacyjnych.
  • Systemy mieszane ( powietrze-woda), systemy powietrzno-freonowe – wykorzystują w swej pracy cechy termiczno dynamiczne zarówno powietrza jak i cieczy.Systemy HVAC

Jeśli chodzi o koszty utrzymania systemu HVAC, niestety są one dużo wyższe niż ich sama instalacja. Należy pamiętać, że właśnie czynności serwisowe, wchodzące w obsługę po montażową, nie powinny być zaniedbywane. Jeśli konserwacja jest prowadzona regularnie i prawidłowo, to na pewno przyczyni się do uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z awariami podzespołów, a przede wszystkim zadba o efektywną pracę całego systemu.

Aby systemy HVAC optymalnie wykorzystywały swoje walory, muszą wszystkie ich zmienne występować na ich etapie projektowania. Czy urządzenie będzie obsługiwało np.: szpital czy halę produkcyjną. Niebagatelną rolę odgrywają również aspekty konstrukcyjne danego obiektu.

Trzeba również pamiętać o trzech zasadach, a mianowicie:

  • Stosować najprostsze rozwiązania.
  • Zlecić czynności serwisowe wykwalifikowanemu personelowi
  • Zapewnić łatwy dostęp do urządzeń wymagających konserwacji.

Podsumowanie

Systemy z funkcją: podgrzewania, wentylacji, a także chłodzenia powietrza to niewątpliwie urządzenia. Stosowane w wielu branżach, często pracują w ciężkich warunkach, dlatego tym bardziej należy pamiętać o regularnym przeglądzie i serwisie.

Firma InstalacjaWodyLodowej pełni również profesjonalne usługi Projektu, budowy, a także modernizacji instalacji oraz systemów wody lodowej. Na życzenie Klienta jesteśmy w stanie zbudować instalację na rurach PVC-Ururach ze stali nierdzewnej oraz rurach ze stali węglowej.

Systemy HVAC | Instalacjawodylodowej 

Systemy HVAC   Systemy HVAC

Systemy HVAC    Systemy HVAC

Click to rate this post!
[Total: 39 Average: 5]