Projektowanie i modernizowanie instalacji wody lodowej

5/5 - (1 vote)

Projektowanie i modernizowanie instalacji wody lodowej | Instalacjawodylodowej

Podstawową czynnością, przed przystąpieniem do projektu, bądź modernizacji układu wody lodowej jest oszacowanie zapotrzebowania na chłód. Podstawą jest przeprowadzenie niezbędnych obliczeń na podstawie rozrysowanego układu instalacji, z uwzględnieniem zapotrzebowania na moc chłodniczą. A żeby można było od nowa optymalnie zaprojektować cały schemat powinno się, m.in. dokonać obliczeń uwzględniających średnice rur, nastawy zaworów, moc pomp, parametry agregatu chłodniczego, itp.

Technologia wykonania węzła wody lodowej | instalacja wody lodowej

Projektowanie i modernizowanie instalacji wody lodowej
Projektowanie i modernizowanie instalacji wody lodowej

Instalację cieczy roboczej co raz częściej wykonuje się z tworzywa sztucznego (polipropylenu), rzadziej już stosuje się rury stalowe. (Jeśli przeprowadzamy modernizację instalacji wody lodowej, najpierw trzeba zrzucić czynnik roboczy oraz poddać go zmagazynowaniu. Po zakończeniu prac modernizacyjnych, powtórnie napełnić układ glikolem. W razie konieczności uzupełnić o brakującą ilość).

Armatura

Z reguły elementami wchodzącymi w skład armatury są:

  • pojemniki wzbiorcze,
  • filtry siatkowe,
  • zawory bezpieczeństwa,
  • zawory regulacyjne,
  • pompy,
  • wymienniki ciepła,
  • przepustnice,
  • odpowietrzniki,
  • aparatura pomiarowa (termometry, manometry, czujniki temperatury),

Izolacja

Podczas instalacji, a także i modernizacji nie wolno zapomnieć o izolacji termicznej całego schematu, która powinna uwzględniać zarówno grubość jak i rodzaj zastosowanych materiałów ochronnych.

Kryteria doboru pomp

Pompy powinny być tak dobrane aby pracowały jak najbardziej wydajnie. Oznacza to, że jednostka funkcjonuje w najwyższym stopniu ekonomiczności, przy jak najmniejszym poziomie hałasu. Częstym błędem w doborze i pracy pomp jest nieadekwatne ich wykorzystanie w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania. Wykorzystanie za dużej pompy powoduje, że nie pracuje ona w najwyższym współczynniku sprawności. Z naszego doświadczenia wynika, że ten błąd jest najczęstszym źródłem obciążeń akustycznych. Obniżony poziom hałasu uzyskamy poprzez zastosowanie pomp pracujących na niskich obrotach.

Normy Hałasu

Ze względu na generowanie hałasu przez pracujące wentylatory w centralach wentylacyjnych należy zastosować tłumik dźwięku redukujące hałas, do poziomu spełniającego normy. Zainstalowane agregaty chłodnicze, dry coolery powinny generować jak najmniej niepożądanych dźwięków. Ze względu np.: na ich miejsce pracy, powinno się zastosować urządzenia nie przekraczające norm hałasu. 

Próby i płukanie

Po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych należy przeprowadzić próbę szczelności. W pierwszej kolejności trzeba trzy razy przepłukać całą instalację a następnie poddać próbie ciśnieniowej.

Uwagi końcowe | instalacja wody lodowej

Projektowanie i modernizowanie instalacji wody lodowej
Projektowanie i modernizowanie instalacji wody lodowej

Podczas prowadzenia prac wykonawczych bezwzględnie stosować się do przepisów BHP.

Zastosowane elementy i urządzeń powinny posiadać niezbędne atesty w wyniku montaż musi przebiegać zgodnie z zaleceniami producenta.

Po zakończeniu prac instalacyjnych należy dokonać regulacji w celu uzyskania żądanych parametrów pracy.

Należy także skontrolować działanie pomp, zaworów bezpieczeństwa oraz dokonać dokładnej rewizji pozostałych podzespołów.

Projektowanie i modernizowanie instalacji wody lodowej | Instalacja wody lodwowej

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług jak i firmy Skic Robert Aptacy, ChillerTech i ChillerSerwis.

Zamierzasz zakupić nowy, bądź używany agregat wody lodowej albo inne urządzenie chłodnicze? 

W takim razie musisz się niezwłocznie skontaktować z Naszą Firmą w celu omówienia kwestii doboru urządzenia. Owa usługa jest darmowa, także jak najbardziej zachęcamy!​

Zobacz jakie to proste!

E-mail: info@ChillerSerwis.com 

Strona: https://chillerserwis.com 

Tel: +48 530 805 705 

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z Nami drogą mailową
Więcej na temat Naszej Firmy pod poniższym linkiem: https://chillerserwis.com/sprzedaz-i-montaz-chiller/

Click to rate this post!
[Total: 61 Average: 5]