Instalacja chłodzenia 140 kW

5/5 - (3 votes)

Instalacja chłodzenia maszyn 140 kW | InstalacjaWodyLodowej

Wraz z firmą ChillerTech Wiktor Aptacy zostaliśmy poproszeni o zaprojektowanie, budowę i uruchomienie systemu chłodzenia maszyny do produkcji sznurka „instalacja chłodzenia maszyn 140 kW” . Inwestor ponadto poprosił o doposażenie układu w system chłodzenia hali i budowę systemu sprężonego powietrza.

Założenia układu chłodzenia maszyny

Naszym zadaniem jest zapewnienie chłodzenia maszyny do produkcji sznurka z bawełny.

Zapotrzebowanie maszyny w chłód:

Moc chłodnicza: 75 kW

Przepływ medium chłodniczego: minimum 125 litrów/min

Ciśnienie na instalacji wody lodowej: 2 – 2,3 Bar

Założenia układu chłodzenia hali

Wymiary hali 80 m” + ciepło z maszyny

Żądana moc chłodnicza: 50 – 60 kW

Przepływ medium chłodniczego: minimum 90 litrów/min

Ciśnienie na instalacji wody lodowej: 2 – 2,3 Bar

Projekt i budowa instalacji wody lodowej do chłodzenia maszyny

Firma ChillerTech dostarczyła i zainstalowała agregat wody lodowej CARRIER o mocy chłodzenia 120 kW plus dry cooler o wydajności chłodzenia 160 kW. Nasz układ zbudowaliśmy na:Instalacja chłodzenia maszyn 140 kW

Dwóch pompach obiegowych po stronie chłodzenia pojemnika buforowego. / w większości naszych układów zawsze staramy się wymusić na inwestorze zastosowanie dwóch pomp. Gdzie jedna z nich działa w trybie normalnej pracy a druga stanowi zabezpieczenie ciągłej i nieprzerwanej pracy w przypadku awarii

Dwóch pompach po stronie chłodzenia systemu, tu też jedna jest tylko awaryjna

Agregat wody lodowej Carrier o mocy chłodzenia 120 kW

Dry cooler o mocy chłodzenia 160 kW

Zawór przesterowania – praca dry coolera w warunkach pogodowych temperatura na zewnątrz niższa niż temperatura żądana wody lodowej. Praca chillera gdy temperatura na zewnątrz równa lub wyższa od temperatury żądanej wody lodowej.

Zbiornik buforowy 500 litrów – zapas chłodu

Instalacje wody lodowej zbudowaliśmy na rurach stalowych KAN Therm Steel o średnicy 54 i 40 mm. Już od dłuższego czasu do chłodzenia maszyn stosujemy rury stalowe, głównie z powodu dużej odporności na wysokie temperatury a także trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. 

Po zakończeniu prac wypełniliśmy układ sprężonym powietrzem o ciśnieniu 8 Bar, skontrolowaliśmy wszelkie miejsca połączeń wynik układ szczelny.

W chwili obecnej ze względu na wojnę na Ukrainie nie dotarł serwis instalacyjny maszyny z Austrii więc inwestor poprosił Nas o kolejny przyjazd i uruchomienie układu po zakończeniu prac instalatorskich. Więc artykuł zostanie wyposażony w dodatkowe zdjęcia i film niebawem.

Realizacja

Zanim przystąpiliśmy do budowy instalacji wody lodowej. Nasza Firma musiała się dobrze zastanowić nad usadowieniem agregatu wody lodowej, dry coolerem , zbiornikiem buforowym, a także czterema pompami wody. Ze względu na instalację sprężonego powietrza, która znajdująca sie obok,  instalacja wody lodowej powinna zostać dokładnie zaprojektowana, a także z dokładnością zwizualizowana. A wszystko po to, aby obie instalację na siebie nie nachodziły. Krótko mówiąc, chcieliśmy uniknąć niechcianych rzeczy, takich jak.: Wydłużenia instalacji, która wiązała, by się ze spadkiem przepływu, uszkodzeń mechanicznych w razie uszkodzenia jednej z linii, a przede wszystkim nie chcieliśmy narażać zleceniodawcę na zwiększone koszty inwestycji.

Następnym naszym ruchem było zbudowanie instalacji wody lodowej. Zastosowaliśmy do tego typu instalacji rury stalowe ocynkowane KAN Therm Steel o średnicy 54 i 40 mm. Na naszej Instalacji wody lodowej nie mogło zabraknąć takich rzeczy jak. : zawór trójdrogowy/przekierowania ( na dry cooler, a także na agregat wody lodowej) , flow-switch, filtr, pomiary ciśnienia, odpowietrzacze, zawory bezpieczeństwa, a także króćce na wąż.

Na koniec prac związanych z budową Naszej instalacji wody lodowej, przystąpiliśmy do zaizolowania rur, a także zbiornika buforowego. Tudzież wykorzystaliśmy izolację termiczną, jaką jest otulina. W rezultacie, nie tracimy niepotrzebnych roboczogodzin, które musi nadgonić agregat wody lodowej, bądź dry cooler. Oczywiście nie możemy zapomnieć o utracie energii elektrycznej, która jest potrzebna do wytworzenia chłodu oraz wymaganego do pracy urządzenia chłodniczego. 

Gdy udało się nam zaizolować cały system chłodzenia oraz zbiornik, przeszliśmy do nałożenia maty termoizolacyjnej na rury. Właściwością tej maty jest między innymi wysoka odporność na nasłonecznienie i wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. Różnego rodzaju ptactwo oraz szkodniki nie będą próbowały szukać schronienia w izolacji. Przypominamy również o tym , że zaizolowany zbiornik wody pozwala nam zaoszczędzić kW energii elektrycznej.

Zakończenie Prac | Wszystkie zdjęcia


Instalacja chłodzenia maszyn 140 kW

Zawór przesterowania w systemie wody lodowej

Zdjęcie 23 z 23

Zawór przesterowania w systemie wody lodowej

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]